Wampiriada – Zbiórka krwi

Wampiriada NZS UE Katowice

Wampiriada to organizowana cyklicznie, dwa lub trzy razy w roku największa w Polsce akcja honorowego krwiodawstwa w środowisku akademickim. Organizatorem i motorem napędowym akcji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów, a współpracuje z nim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pragniemy uświadomić studentów o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Krew jest w wielu przypadkach niezastąpionym lekiem, który sami możemy podarować. Wampiriada to znakomity sposób na zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do włączenia się w Honorowe Dawstwo Krwi. Ważnym punktem naszej akcji jest obalenie nieprawdziwych i często krzywdzących mitów o oddawaniu krwi.

Cel Akcji
We współczesnym świecie często borykamy się z problemem niedoboru krwi, która niejednokrotnie, głównie poprzez transfuzje pozwoliła uratować ludzkie życie. Dlatego celem priorytetowym akcji jest zebranie jak największej ilości krwi w myśl naszego motta: „Bo każda kropla jest ważna…”

Pragniemy zaangażować jak najwięcej młodych ludzi i instytucji publicznych w promocję honorowego krwiodawstwa. Informujemy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby uczulić każdego człowieka, że i on także może kiedyś potrzebować tego drogocennego płynu.

 

Partnerzy