Urodziny

W 1981 roku założone zostało Niezależne Zrzeszenie Studentów. NZS Akademii Ekonomicznej (obecnie NZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) był jednym z pierwszych komórek organizacji w kraju. Obecnie zrzeszamy ponad 80 działających kreatywnie i z pasją młodych ludzi. Coroczne Obchody Urodzin Niezależnego Zrzeszenia Studentów UE w Katowicach mają na celu przypomnienie naszej historii, wkładu pracy, zapału, determinacji i poświęcenia ludzi, którzy zakładali tą Organizację. Ponadto są nagrodą dla obecnie działających Członków i Sympatyków naszej Organizacji, za ich wkład, pracę i zaangażowanie przez cały rok przy wszystkich wydarzeniach i akcjach na naszej Alma Mater, w regionie jak i w kraju.Zapraszane są również Władze Krajowe i przedstawiciele NZS-ów z całego Kraju. Dodatkowo, uroczystość Urodzin to niepowtarzalna okazja do spotkania się, wymiany poglądów i doświadczenia zarówno z Organizacjami i Władzami, z którymi współpracujemy na Uniwersytecie Ekonomicznym  jak i w regionie, ale również z ludźmi biznesu, polityki i mediów.