Studencki Nobel

Studencki Nobel NZS UE Katowice

Studencki Nobel jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, który ma na celu wyłonienie Najlepszego Studenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szukamy najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniającego się na wielu płaszczyznach – istnego Studenta Renesansu. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się wysoką średnią ocen (minimum 4,0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydata są:

  • Znajomość języków obcych.
  • Studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia).
  • Działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczne).
  • Udział w wymianach studenckich krajowych (np. MOST) i zagranicznych (np. ERASMUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, DAAD, CEMS, umowy bilateralne, umowy freemovers).
  • Praktyki, staże, praca zawodowa.
  • Inne umiejętności potwierdzone certyfikatami.
  • Szeroki wachlarz zainteresowań.

Nasze jednostka uczelniana organizuje konkurs dla studentów z Katowic i okolic. Najlepsi z najlepszych dostają się do finału ogólnopolskiego.

W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa, prywatna). Uczestnikiem Konkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.