Drogowskazy Kariery

Drogowskazy Kariery NZS UE Katowice

Drogowskazy Kariery to inicjatywa tworzona na rzecz rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Główną ideą projektu jest pomoc w dopasowaniu najlepszego wariantu rozwoju poprzez ukazanie szerokiej gamy różnorodnych praktyk, organizację szeregu szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami uznanych firm.

To jedno z największych wydarzeń szkoleniowych dla studentów na Uniwersytecie Ekonomicznym i w całych Katowicach. Podczas tygodniowego cyklu szkoleń studenci uczestniczą w wystąpieniach i warsztatach praktyków biznesu! Staje się to okazją do poznania ciekawych osób.

Przekazana studentom wiedza na temat obecnej sytuacji na rynku praktyk oraz możliwości, które stwarza im otoczenie sprawia, że stają się oni świadomi oraz pewni swoich wyborów. Zdecydowanym atutem projektu jest zindywidualizowane podejście do każdego z nas. Drogowskazy Kariery to program dopasowany do potrzeb studenta!