Niezalene Zrzeszenie Studentw UE Katowice

Main menuNZS UE Katowice Motto

Facebook Fanpage NZS UE Katowice      Instagram NZS UE Katowice

Wampiriada NZS UE Katowice

Wampiriada to organizowana cyklicznie, dwa lub trzy razy w roku największa w Polsce akcja honorowego krwiodawstwa w środowisku akademickim. Organizatorem i motorem napędowym akcji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów, a współpracuje z nim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Pragniemy uświadomić studentów o potrzebie niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Krew jest w wielu przypadkach niezastąpionym lekiem, który sami możemy podarować. Wampiriada to znakomity sposób na zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do włączenia się w Honorowe Dawstwo Krwi. Ważnym punktem naszej akcji jest obalenie nieprawdziwych i często krzywdzących mitów o oddawaniu krwi.

Cel Akcji
We współczesnym świecie często borykamy się z problemem niedoboru krwi, która niejednokrotnie, głównie poprzez transfuzje pozwoliła uratować ludzkie życie. Dlatego celem priorytetowym akcji jest zebranie jak największej ilości krwi w myśl naszego motta: „Bo każda kropla jest ważna…”

Pragniemy zaangażować jak najwięcej młodych ludzi i instytucji publicznych w promocję honorowego krwiodawstwa. Informujemy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby uczulić każdego człowieka, że i on także może kiedyś potrzebować tego drogocennego płynu.

Partnerzy