Niezalene Zrzeszenie Studentw UE Katowice

Main menuNZS UE Katowice Motto

Facebook Fanpage NZS UE Katowice      Instagram NZS UE Katowice

Niezależne Zrzeszenie Studentów UE Katowice

Niezależne Zrzeszenie Studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Adres korespondencyjny
ul. 1. Maja 50
40-287 Katowice

Siedziba
ul. Bogucicka 14a
Budynek F, pok. 209

T: +48 (32) 257 72 19
@: nzs@ue.katowice.pl

NIP
954 18 86 215

 REGON
271984220

 Numer konta
Credit Agricole
32 1940 1076 3044 3286 0000 0000

Magdalena Rączka – Przewodnicząca

Weronika Milewska – Sekretarz

Dominika Pajunk – Wiceprzewodnicząca ds. Partnerów

Marko Trkulja – Wiceprzewodniczący ds. Finansowych

Olaf Bień – Przewodniczący UKR

Amanda Trybus – Członek UKR

Grzegorz Rosiński – Członek UKR

Angelika Plucik – HR

Kamil Modliński – PR

Karolina Ryszka – Grafik

Paweł Grabka – IT

Aleksandra Popiel – Redaktor naczelna Nowego Gwoździa Programu

Klaudia Pyrtek – Projekty

Kamil Modliński – Adapciak

Patryk Glaba – Wampiriada

Hanna Bartoszek – Słodka Mania Oddawania

Magdalena Jabłońska – Work&Travel