Main menu

                       NZS UE Katowice Motto                         Facebook Fanpage NZS UE Katowice      Instagram NZS UE Katowice

Drogowskazy Kariery to inicjatywa tworzona na rzecz rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Główną ideą projektu była pomoc w dopasowaniu najlepszego wariantu rozwoju poprzez ukazanie szerokiej gamy różnorodnych praktyk, organizację szeregu szkoleń oraz spotkań z przedstawicielami uznanych firm.

Przekazana studentom wiedza na temat obecnej sytuacji na rynku praktyk oraz możliwości, które stwarza im otoczenie sprawia, że stają się oni świadomi oraz pewni swoich wyborów. Zdecydowanym atutem projektu było zindywidualizowane podejście do każdego z nas. Drogowskazy Kariery to program dopasowany do potrzeb studenta!